Regulamin

Regulamin

 

Regulamin zawodów

(strona 2/5)

24.06.2018: 11 Skate-Maraton Borów Dolnośląskich

7. Zgłoszenia

7.1 Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej organizatora oraz w Biurze zawodów w dniu zawodów do godziny 9.30 (nieprzekraczalny termin).

7.2 Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie.

7.3 UWAGA ! - w dniach 15.06.2018 – 23.06.2018 brak będzie możliwości rejestracji.

7.4 Prosimy uprzejmie o korzystanie głównie z formy zgłoszenia online - to ułatwi organizatorom przygotowanie imprezy.

8. Opłata startowa

Opłata startowa w wysokości:

DYSTANS 42 km
60zł /15 eur (wpłata do 31 maja 2018)
80zł /20 eur (wpłata do 14 czerwca 2018)
110zł/28eur (wpłata w dniu zawodów 24 czerwca)

DYSTANS 16 km
50zł/13eur (wpłata do 31 maja 2018)
60zł/15eur (wpłata do 14 czerwca 2018)
90zł/23eur (wpłata w dniu zawodów 24 czerwca)

DYSTANS 2 km
Dzieci biorące udział w zawodach startują bez opłaty startowej.

8.1. Prawo bezpłatnego startu w Skate Maratonie mają osoby powyżej 65 roku życia.

8.2. Za termin opłaty uważa się dzień wpływu środków na konto organizatora. Rejestracja zawodnika jest ważna po zaksięgowaniu odpowiedniej wpłaty na koncie organizatora.

8.3. Konto bankowe organizatora:
Bank PKO BP 75102021370000980201351899
W tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać: Imię i Nazwisko, dystans oraz SM
Adres:GOSiR Osiecznica, 
ul. Lubańska 29B,
59-724 Osiecznica

8.4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego - z winy poczty / banku. Opłata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika oraz dystansem. Po prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego każdemu zawodnikowi zostanie nadany nr startowy. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Zawodów w celu potwierdzenia startu, podpisania oświadczenia o warunkach wzięcia udziału w zawodach oraz w celu odbioru numeru startowego, chipa do pomiaru czasu oraz pakietu startowego.

8.5. Prosimy o dokonanie wpłaty w jak najkrótszym terminie od momentu zgłoszenia i okazanie dowodu wpłaty przy odbiorze numerów startowych w dniu zawodów w biurze organizatora. Opłaty należy dokonać w miesiącu zgłoszenia.

8.6. W trakcie weryfikacji zawodników w biurze organizatora przed zawodami wymagane będzie okazanie dowodu wpłaty.

8.7. ZGŁOSZENIE ONLINE WRAZ Z OPŁATĄ GWARANTUJE OTRZYMANIE IMIENNEGO NUMERU STARTOWEGO.

8.8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się Skate Maratonu z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

Organizatorzy:Sponsor:
Gmina Osiecznica Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy TwojRobot.pl Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica Zamek Kliczków GET IN BANK NEW_LOGO_FOREST_GROUP
Honorowy partonat:
Regionalny  Dyrektor  Lasów Państwowych we Wrocławiu Dolny śląsk
Partner imprezy:
Wojsko Związek OSP RP Powiat Bolesławiecki Gmina Boleslawiec Puchar Polski Stolica kultury 2018